Naikaku
Naikaku-No-Wa
Nakayama, Miho
Nazareth
Nektar
New Order
News, The
Nickelback
Nicks, Stevie
Nits, The
No-Man
Northern Pikes, The